Pályatérkép (összesen több mint 700m2):
Nagyításhoz kattints a képre!
Nagyításhoz kattints a képre!

Házirend

Jelen Házirend célja, hogy rögzítse a Lézerharc Budafok pályán (továbbiakban Pálya) lefolytatott lézerharc játék (továbbiakban Játék, vagy Szolgáltatás) szolgáltatás alatti legfontosabb szabályokat és ezáltal a Szolgáltatás igénybe vevők (továbbá Vendég) számára biztonságossá és élvezhetővé tegye az itt eltöltött időt.

A Lézerharc Budafok pályát Kiss János EV üzemelteti (továbbá Üzemeltető). Az Üzemeltető maga, vagy általa kijelölt játékmester (továbbá Játékmester) vezényli le a Játékot a teljes Szolgáltatás ideje alatt.

A Vendég a Foglalással, mint ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF-et és kijelenti, hogy jelen Házirendben és az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően használja a Pályát és annak eszközeit.

A Pálya a Gokartaréna Budafok területén helyezkedik el. A váróterem közös a Gokartpálya várótermével. Mivel a Pálya közös váróteremmel, így a Vendég jelen Házirend elfogadásával kijelenti, hogy a váróteremben is az általános viselkedési normáknak megfelelően magáért és vele érkező további Vendégekért felelősen viselkedik és az ÁSZF ide vonatkozó részét a váróteremben (lsd. 4.6 -os pont) is betartja. Nem hangoskodik, tartózkodik a futástól, berendezésekre történő felmászástól, felállástól és rongálásoktól, harmadik személyeknek okozott bármiféle szóbeli vagy fizikai bántalmazástól és ennek betartására felhívja vele érkező Vendégek figyelmét is. Már a Váróteremben is tilos tartózkodni ittas, vagy nem beszámítható fizikai, vagy lelki állapotban és nem lehet másokat, vagy önmagát veszélyeztető cselekedetet tenni, vagy a berendezésben kárt okozni és ezzel kapcsolatban az Üzemeltető minden felelősséget kizár és a Vendég tudomásul veszi, hogy kifejezetten a Vendég felel a saját és általa hozott Vendégek cselekedeteiért.

Általános szabályok, definíciók

A Pálya egy játéktérből és egy fogadó térből áll. A fogadótér szolgál az oktatás, a beöltözés és a játékkezdetek közötti várakozás helyszínéül, valamint a Játékmester is rendszerint itt található a játék folyamán.

A játéktéren folyik a Játék. A játéktéren csak érvényes Foglalással rendelkező, a Szolgáltatást éppen igénybe vevők (továbbá Játékosok) tartózkodhatnak játék céljából, illetve csak azok a Vendégek, akik a Játékmestertől erre engedélyt kapnak.

A fogadótérbe is csak az éppen, az aktuális Foglalással rendelkező, Szolgáltatás igénybe vevő játékosok tartózkodhatnak, illetve itt lehet a helyszíni foglalási igényt, vagy a következő Foglalási időpontra érkezést jelezni a Játékmester számára.

A Játék csak a következő feltételekkel vehető igénybe:

 • érvényes online, vagy helyszíni foglalással
 • megfelelő mentális és fizikai állapotban (pl. tudatmódosító szer, gyógyszer, alkohol, stb. használat tilos és megfelelő egészségi állapotban kell lenni… )
 • a Vendég legalább 8 éves korú
 • 18 éves kor alatt csak a kiskorúért felelős felnőtt kíséretében, engedélyével és felelőssége alatt lehet igénybe venni
 • Játék kezdete előtt minden Játékban résztvevő Vendégnek kötelező az ÁSZF és felelősségi nyilatkozat helyszínen történő aláírása. Kiskorú esetében a megfelelő meghatalmazással rendelkező kísérő felnőtt részéről. Ennek hiányában a játékmester megtagadja a játékban való részvételt.

A Foglalást csak 18 évet betöltött korú Vendég teheti meg. Foglalni csak a lezerharc.net oldalon elhelyezett foglalási felületen, vagy személyesen a helyszínen lehet. Sem telefonon sem emailben nem tudunk foglalást rögzíteni. Foglalni minimum 24 órával előre lehet és amennyibe 24 órán belüli foglalás igény lenne, akkor azt kérjük külön egyeztesse a honlapon található elérhetőségek egyikén.

Azon foglalások esetén, amelyek létszáma kevesebb, mint 4 fő, azokra is minimum 4 fő 1 órás foglalást kell fizetni, illetve minden 1 óránál rövidebb időszakra is legalább 1 órás Szolgáltatási díjat számítunk fel a Játékban résztvevőnként, de minimum 4 főre.

A Játékban egyszerre 20 fő vehet részt. Nagyobb csoportok esetén a Vendég a Játékmesterrel megállapodik a cserék lehetőségében és ütemében.

A foglaláskor megadott létszám változtatható a játék kezdetéig. A Játékmester a ténylegesen a Játékban résztvevő játékosok után számítja fel Szolgáltatási díjat a Foglaláskor megadott létszámtól függetlenül (természetesen az előzőekben megadott minimum kritériumok figyelembe vételével!).

Amennyiben online fizetés keretében a teljes összeget kifizette a Foglalás során, de kevesebben érkeznek úgy a különbözetet visszaadni nem áll módunkban.

Ajándékutalvány nem váltható készpénzre és többszöri részfelhasználására sincs mód.

A játék teljes ideje alatt a Játékmester vezényli le a játékot, segítséget tőle kell kérni a felszerelés és bármilyen probléma esetén.

A Foglalt időpont előtt 20 perccel meg kell érkezni a Váróterembe és a „Játékra jelentkezés menete” szerint be kell jelentkezni.

A Vendég, ha késik az előre Foglalt időpontjáról (, vagy egyáltalán nem jelenik meg), akkor az nem befolyásolja a Foglalt idősávjának befejezési időpontját és az Üzemeltető jogosult a kalkulált Szolgáltatási díjára és nem köteles sem részleges, sem teljes pénzvisszafizetésre, vagy kártalanítást fizetni.

Játékra jelentkezés menete

Online foglalás, vagy előre foglalás esetén a Foglalásra 20 perccel a Foglalási időpont előtt kell érkezni. Az érkező Vendégek közül a Foglalást intéző Vendég a Játékmesternél bejelentkezik és megkapja a megfelelő instrukciókat. Ez idő alatt a Foglalást intéző Vendéggel érkező további Vendégek a Váróteremben más Vendéget és az ottani szolgáltatást nem zavarva várakozhatnak.

Helyszíni foglalásra is van lehetőség, amely esetén a helyszíni foglalást végző Vendég a fogadótérbe mehet a Játékmesterhez az igény jelzése céljából, aki ha lehetősége van, akkor a helyszíni foglalás részleteiről tájékoztatást ad és azok szerint a Vendég a Szolgáltatás igénybe veheti, vagy elutasíthatja. Ez utóbbi esetben a Vendég a fogadóteret a lehető leghamarabb elhagyja.

A Foglalás kezdéséhez a Játékmester a váróterembe megy és a Vendégeket a fogadótérbe kíséri.

A fogadótérben a Vendég és a játékban résztvevő Vendégek egy felelősségi nyilatkozatot írnak alá, valamint arról nyilatkoznak, hogy az ÁSZF-ben leírtakat, valamint jelen Házirendben leírtakat elolvasták, megértették és magukra nézve kötelezőnek tekintik. Ezt követően a Játékmesterrel megállapodik a Vendég, hogy ha még nem történt meg a fizetés online módon, akkor a játék végén, vagy az elején rendezik a Szolgáltatási díjat.

A Játékmester ezután rövid tájékoztatást ad (nagyjából 20 perc) az eszközök, a pálya használatáról, valamint a legfontosabb biztonsági szabályokról, kijáratok elhelyezkedéséről. A Játékban résztvevő Vendégek kötelesek az elhangzottak megértéséről és betartásáról nyilatkozni. Amennyiben nem értenek vele egyet úgy a Játékmester jogosult a Foglalás alapján létrejött szerződéstől elállni és a Vendéget a Játékból kizárni. Amennyiben a Vendégek nyilatkoztak, hogy megértették és elfogadták a szabályokat, úgy a Játékmester elindítja a Játékot és levezényli azt.

A Foglalási idő leteltével a Játékmester a Játékot megálltja, majd a Vendég az előzetes megállapodás függvényében a Szolgáltatási díj kiegyenlítését követően elhagyja a Pálya területét a lehető leggyorsabban, hogy ne akadályozza a következő Foglalási időpontra érkező Vendégeket.

Betartandó szabályok, tiltások, biztonsági szabályok, felelősség

 • A Játékban fontos a megfelelő lehetőleg zárt ruházat és mindenképpen zárt cipő használata.
 • Tilos ittas, bódult, gyógyszer vagy drog hatás alatt részt venni.
 • Tilos dohányozni, nyílt lángot használni, vagy gyúlékony, vagy szennyező, szemetelő anyagot behozni és használni.
 • Tilos a játék közben telefonálni, vagy fotót, illetve videó felvételt készíteni a Vendégek biztonsága érdekében.
 • Pálya egész területén semmilyen kereskedelmi tevékenység nem megengedett, beleértve a promóciós, vagy értékesítési tevékenységet és kereskedelmi célú felvétel készítést is.
 • Tilos olyan betegséggel élők számára a Játékban részt venni, akiknek gondot okoz a nagy fizikai megterhelés (pl. lépcsőzés, futás), félhomály, sötét (pl. farkasvak) vagy olyan betegség esetén, amely a Pálya rendeltetésszerű igénybevételét akadályozhatja, vagy magának vagy harmadik személynek vagy a Pályának veszélyt okozhat.
 • Epilepsziás vagy egyéb bezártság és sötét helység által generált betegségben szenvedőknek tilos a játékban való részvétel. (stroboszkóp használat mellőzése mellett saját felelősségre ez megengedett lehet, de a Játékmestert minden esetben erről tájékoztatni kötelező!)
 • Tilos a Pálya és Váróterem területére a Játékmester írásos engedélye nélkül bármilyen ételt, vagy italt behozni.
 • Tilos bármiféle olyan tárgyat a Pálya területére hozni, ami sérülést okozhat, éles vagy hegyes tárgyakat, vagy oda nem illő tárgyakat stb.
 • Tilos a lépcsőkön futni, ugrani, lökdösődni, menet közben lőni.
 • Tilos a tereptárgyakat elmozdítani.
 • Tilos szemetelni, kúszni, falra, vagy tereptárgyakra fellépni, felmászni.
 • Tilos a Játékosok közötti fizikai lökdösődés, ütés, rúgás, vagy az eszközökkel történő bántalmazás. A Vendég felel a Pálya eszközeinek rendeltetés szerű használatáért. A Játék során szerzett sérülésekért az Üzemeltető nem felel.
 • Elkezdeni játszani és a pályán tartózkodni 18 éves kor alatt csak a kiskorúért felelős, megfelelő meghatalmazással rendelkező nagykorú engedélye és felelőssége alatt lehet enélkül a pályán tartózkodni, vagy játszani Tilos. Minden esetben a kiskorúval érkezett, megfelelő meghatalmazással rendelkező nagykorú Vendégek tartoznak felelősséggel a kiskorú Vendégekért, akkor is, ha a nagykorú kísérő (törvényes képviselő, vagy meghatalmazott nagykorú) magára hagyja kiskorú gyermekét, azt saját felelősségre teszi és az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget a gyermekért, a gyermek által okozott kárért, esetleg balesetért.
 • Tilos a felszerelés a Játéktérben levenni, eltakarni, a másik Vendég felszerelését eltolni, eltakarni, elvenni, saját vagy másik játékostárs eszközét rongálni, vagy erre kísérletet tenni.
 • Tilos a felszerelést a játéktéren kívül viselni, minden esetben a fogadótérben elhelyezett tartón kell elhelyezni ugyanoda, ahonnan a játék kezdetekor a játékos elvette. Végkép tilos a Pálya területéről kivinni.
 • A játékban való részvétel tilos biztonsági szempontból a mozgássérült és fogyatékkal élők számára, pl. térérzékelési zavarban szenvedők, kerekesszékesek, súlyos neurológiai betegséggel rendelkezők, nagy fokú látásromlással rendelkezők, aktív beültethető eszközzel (pl. pacemaker) rendelkezők számára.
 • A játékban részvétel nem ajánlott elővigyázatosságból a kismamák számára sem.
 • Nyakláncot és egyéb sérülést okozó ékszerek levétele a játék előtt ajánlott. Szemüveg használata saját felelősségre történik. Rágózás, cukorkázás a játék során nem ajánlott.
 • A Pálya területére bevitt tárgyakban keletkezett károk, hiányok, valamint személyi sérülés esetére az Üzemeltető a felelősségét kizárja. Értékes tárgyak vagy egyéb vagyontárgyak megrongálódásáért, vagy elveszítéséért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.
 • Az Üzemeltető nem felel más Vendég magatartásáért. A Vendég másnak okozott kárt köteles megtéríteni és saját magatartásáért önállóan felelni.
 • A késésből eredő problémákért, pl. a késés miatti rövidebb játékidőért az Üzemeltető nem felel. A Pálya berendezéseiben, eszközökben okozott kárt és hiányt a kár, illetve hiány okozója köteles megtéríteni. Szándékos rongálás és károkozás rendőrségi feljelentést vonhat maga után.
 • Különös tekintettel kell lenni a hely adottságából származóan, hogy a különböző termekbe történő belépéskor az ajtónyílások mellett állhatnak, így a termekbe történő belépéskor figyelni kell, hogy a felszereléssel egymásnak ne okozzanak sérülést.
 • A kiabálás, más rágalmazása, szidása, lelki bántalmazása tilos.
 • A fogadótérben és vendégtérben is a futás, kiabálás, szemetelés tilos.

Egyéb szabályok

 • Vendég tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető megfigyelés céljából, a Szolgáltatás területén, kamerákat helyezett el. A Vendég a Szolgáltatás helyére történő belépéssel, mint ráutaló magatartással, hozzájárul a felvételek készítéséhez.
 • Vendég a Foglalás során és a Szolgáltatás helyszínére történő belépéssel, mint ráutaló magatartással, hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető a Szolgáltatás területén fotókat, csoportos fotókat, videókat, csoportos fix, vagy pásztázó jelleggel készített videókat készítsen és azokat az Üzemeltető online felületein (Honlap, „social media”, mint Facebook, Twitter, Youtube), vagy a Szolgáltatás helyszínén a későbbiekben felhasználhassa.