Pályatérkép (összesen több mint 700m2):
Nagyításhoz kattints a képre!
Nagyításhoz kattints a képre!

Általános szerződési feltételek

(Továbbá: ÁSZF)

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) Kiss János EV. (továbbiakban „Üzemeltető”) által üzemeltetett Lézerharc Budafok pálya(címe: 1221 Budapest, Anna utca 4. ) által nyújtott szolgáltatás igénybevételére és a hozzá tartozó lezerharc.net honlap (továbbiakban „Honlap”) használatára vonatkozó feltételeket, az Üzemeltető és a szolgáltatást igénybe vevő ( továbbiakban „Vendég”), valamint a vendégekkel érkező további vendégek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezik a következő dokumentumok (ÁSZF és mellékletei továbbiakban Szerződés ):

 • „Házirend”: A pálya és eszközeinek használatára vonatkozó utasításokat, szabályokat, valamit a betartandó biztonsági szabályokat tartalmazó melléklet.
 • „Általános Adatvédelmi tájékoztatóban (GDPR)”: Az Üzemeltető és a Vendég (továbbá „Felek”) személyes adatainak kezelését tartalmazó melléklet.

A honlap használatához, vagy a szolgáltatáshoz szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Vendég, a Honlap és az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások használatával, tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szerződésben foglaltakat.

 1. Fogalmak

1.1 Üzemeltető

Név: Kiss János EV
Adószám: 67865820-1-33
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Szolgáltatás helyszíne: 1221 Budapest, Anna utca 4. Lézerharc Budafok lézerharc pálya.
Email cím: info@lezerharc.net

1.2 Vendég: Az a természetes személy, aki a Lézerharc Budafok szolgáltatásait ténylegesen igénybe veszi, kiskorú személy esetén, a kiskorút érvényes meghatalmazással kísérő felnőtt, vagy törvényes képviselő, valamint az aki a Lézerharc Budafok szolgáltatásait megrendeli.

1.3 Játékmester: Az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető által biztosított személyzet, aki a jelen ÁSZF-ben részletezett Szolgáltatást a Vendégek számára levezényli és kérdéseiket megválaszolja.

1.4 Foglalás: A Vendég, a Lézerharc Budafok szolgáltatásait, előzetes online időpontfoglalás alapján veheti igénybe a házirendben megadott feltételek mellett. Online foglalásra legalább egy nappal a foglalás időpontja előtt van csak lehetőség, aznap nincs és a foglalás menetét a háziendben részletezzük.

1.5 Foglalás státusza: A Szolgáltatás igénybevétele a Foglalással történhet meg. A Foglalási igény jelzése az online felületen sárga jelzéssel jelenik meg. Az Üzemeltető a visszaigazolt foglalásokat zöldre, vagy pirosra, esetleg lufikkal színezettre állítja attól függően, hogy az adott Foglalást a Vendég mások számára csatlakozható, zártkörű, vagy szülinaposnak kérte-e a Foglalás folyamán.

 1. Szolgáltatás

A Vendégek számára, a Lézerharc Budafok területén, az Üzemeltető, a tevékenysége során elsődlegesen 9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység keretében nyújtja a következő tevékenységet:

A Szolgáltatást igénybe vevő Vendégek a Lézerharc Budafok területén az előkészített termek és díszletek között, a Lézerharc Budafok játékmestere által meghatározott szabályok szerint, a Lézerharc Budafok által biztosított lézertag játékfegyverekkel, fizikai kontaktust mentes, szimulált játékos harci küzdelmet folytathatnak egymás ellen.

 1. Szerződés hatálya és érvényessége

3.1 Az Üzemeltető és a Vendég (továbbá „Felek”) között a Szerződés

3.1.1 online bejelentkezés esetén a Foglalás véglegesítését követően az Üzemeltető visszaigazolásával történik meg. (Ez minden esetben a honlapon az adott Foglalás státuszának megváltozását jelenti a Foglalás státusza pontban leírtak szerint.)

3.1.2 helyszíni vásárlás esetén a Játékmesterrel történt egyeztetés követően közös megegyezéssel jön létre a helyszínen történő fizetéskor, vagy utólagos fizetés esetén a Szolgáltatás megkezdésekor.

3.2 A Felek között a szerződés a Szolgáltatás teljesítésével és a Felek egymás közötti elszámolásával szűnik meg.

3.3 A Szolgáltatás teljesítésének helye Magyarország, Lézerharc Budafok lézerharc pálya (1221 Budapest, Anna utca 4.).

 1. Felhasználási feltételek és felelősség

4.1 A Vendég tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-et, valamint az annak mellékletét képező Házirend és Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit, tudomásul veszi továbbá, hogy azok bármelyikének be nem tartásával szerződésszegést követ el.

4.2 A Vendég elfogadja és kijelenti, hogy az Üzemeltető szolgáltatását a jelen Szerződésben foglaltak alapján igénybe kívánja venni.

4.3 A Vendég a Szolgáltatást és a Honlapot kizárólag saját felelősségére és kockázatára használhatja és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért és sérelmekért, a szándékosan okozott, vagy emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért, tevékenységért.

4.4 Az Üzemeltető nem felel a Szolgáltatás és/vagy a foglalásra használható online felület(ek) hibamentes, zavartalan és folyamatos működéséért, ugyanakkor jogosult ezek fejlesztése, módosítása, karbantartása érdekében az adott oldal(aka)t, vagy akár a Szolgáltatás működését részlegesen, vagy teljes mértékben szüneteltetni, illetve tovább fejleszteni azokat.

4.5 A Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Üzemeltető minden erőfeszítést megtesz az észszerűség határán, hogy a Szolgáltatás előírásoknak megfelelő és biztonságos működtetése és kezelése érdekében, de nem felel azon veszteségekért, károkért vagy sérülésekért, amelyet a Szolgáltatást biztosító rendszerek esetleges meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott.

4.6 A Vendég a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére használhatja és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem felel más Vendég(ek) magatartásáért, valamint a Vendég tudomásul veszi, hogy köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap és a Szolgáltatás használata során harmadik személyek jogait, vagy a hatályos jogszabályokat, sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. Tehát a Vendég köteles teljes mértékben helytállni a Szolgáltatás használata során harmadik személynek okozott kárért. A Vendég kártalanítási kötelezettsége kiterjed bármely természetű, vagy fajtájú követelésre, költségre, ami bármely igényből, hiányból, kárból, perből vagy más hatósági eljárásból, ítéletből vagy határozatból, eljárási költségből és ügyvédi költségből ered.

4.7 A Vendég teljes kártérítési kötelezettséggel felel a Lézerharc Budafok eszközeinek (játékainak, felszereléseinek…) és berendezéseinek szabályos és rendeltetésszerű használatáért. Az Üzemeltető kizár maga részéről minden, a Lézerharc Budafok szakszerűtlen és/vagy jogszerűtlen használatából eredő kárért, személyi sérülésért való felelősséget. Ezek, valamint a díszlet megrongálása esetén a Vendég kötelessége az okozott kárt (anyagi kár és késedelemből eredő veszteség és járulékos károk…) a károsult részére megtéríteni.

4.8 A Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Üzemeltető jogosult a Vendég foglalását indokolt esetben visszautasítani, így például, ha valótlan, vagy hiányos adatok megadása történt vagy az feltételezhető, illetve, ha a Vendég láthatóan és/vagy vélhetően nem megfelelő fizikai, vagy mentális állapotban jelenik meg, (pl. drog, vagy alkohol befolyásoltság vélelmezhető…), vagy fizikai és mentális állapota vélhetően a játékra alkalmatlanná tenné (pl. mozgássérültség, vagy testi fogyatékosság foka vélhetően nem teszi alkalmassá a játékra… ).

4.9 Ha feltételezhető, hogy Vendég a Lézerharc Budafok eszközeit nem használja szerződésszerűen, úgy az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás használatát azonnali hatállyal megállítani, valamint megtiltani és a Vendéget azonnal kitiltani. (Indokolt esetben és/vagy Vendég erre irányuló kifejezett kérésére, az Üzemeltető, ilyen esetről jegyzőkönyvet vesz/vehet fel.)

4.10 A Vendég tudomásul veszi és betartja, hogy amennyiben kárigénnyel kíván élni bármilyen okból, úgy azt azonnal a helyszínen jegyzőkönyvbe kell foglalni és írásban nevesíteni és számszerűsíteni kell.

4.11 A Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem sértheti az Honlap felületének biztonságát sem és nem használhat semmilyen olyan eszközt, szoftvert, vagy eljárást, amely a Honlap működését és ezzel az Üzemeltető tevékenységét akadályozná.

 1. Szolgáltatás díja, vásárlása, foglalása

5.1 A Szolgáltatás díja a lézerharc pálya bérlési díját és a lézerharc felszerelés bérlési díját tartalmazza.

5.2 A Honlapon és a helyszínen feltűntetett árak bruttó árak és az ÁFÁ-t is tartalmazzák.

5.3 Az Üzemeltető a honlapon feltűntetett árak átváltoztatásának jogát fenntartja.

5.4 A Szolgáltatás díja létszám alapján a foglalási folyamat során kerül kiszámításra és erről a Vendég a foglalási folyamat során kap tájékoztatást.

5.5 A Vendég a játékban résztvevők tényleges száma, a Foglalás időpontja és időtartama alapján kalkulált tényleges Szolgáltatási díj összegét a játékmesterrel egyezetetett módon a Szolgáltatás megkezdését megelőzően, vagy a Szolgáltatás végén ( kézpénzzel, bankkártyával, szépkártyával ), vagy online fizetés esetén ( bankkártyával ) a Foglalás megtételekor köteles megfizetni.

5.6 Az Üzemeltető lehetőséget biztosít 1 óránál kisebb időtartam igénybevételére, 4 fő, vagy 4 főnél kevesebb játékos Szolgáltatásának levezénylésére is, de ilyen esetben minimum 1 óra és 4 fő Szolgáltatási díjat, vagy ha a Foglalásban a játékidő több, akkor a kiszámított Foglalási díj 4 főre eső díjat és az 1 óra 4 főre díjak közül a nagyobbikat köteles a Vendég a Szolgáltatási díjként megfizetni.

5.7 A foglalást végző Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy ő felel a Szolgáltatási díj teljes összegének megfizetéséért, függetlenül a játékban részt vevő személyektől és a közöttük lévő elszámolástól.

5.8 Az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatási díjat a feltüntetett egyéni áraktól eltérően, vagy egyedileg meghatározni pl. nagyobb csoportok, céges rendezvények, vagy egyéni döntés, stb… alapján.

5.9 A Foglalást kizárólag felnőttkorú, 18. évet betöltött személy teheti meg. Ha a Vendég nem természetes személy, úgy köteles a képviseleti jogát kérés nélkül igazolni az Üzemeltető felé és az Üzemeltető jogosult ezt ellenőrizni.

5.10 A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden esetben a Vendég Az Üzemeltető jogosult a hiányos és/vagy hibás Foglalást visszautasítani és kétség esetén a Vendég adatainak valódiságát ellenőrizni.

5.11 A Szolgáltatást a Honlapon történő online foglalás segítségével, vagy az Üzemeltetővel egyeztetetett időpontban helyszíni foglalás esetén lehet, nyitvatartási időben igénybe venni. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy nyitvatartási időben csak akkor tartózkodik a helyszínen, ha előzetes foglalás történt, vagy előzetesen ezt a Vendéggel egyeztette, így helyszíni foglalásra csak és kizárólag akkor van lehetőség, ha az Üzemeltető, vagy általa kijelölt Játékmester jelen van más foglalás okán, vagy előzetesen egyeztettek és a Játékmester ezen oknál fogva meg tud jelenni a megbeszélt időpontban.

5.12 Az online foglalás menete:

5.12.1 A Honlapon a Vendég az „Online pályafoglalás” menüpontban kiválasztja a foglalás típusát, amely lehet szülinapi, vagy normál foglalás.

5.12.2 A választás után a Vendég megadja a foglalási adatokat ( név, email cím, telefonszám, foglalás dátuma, foglalás hossza , játékosok száma, normál foglalás esetén a „mások is csatlakozhatnak” opciót, „adatkezelés elfogadása” opciót, „ÁSZF elfogadása” opciót, „18 évnél idősebb a foglaló” opciót, szülinapi foglalás esetén „14 évnél fiatalabbak” opciót, illetve megjegyzést lehet megadni.), majd „Tovább” gombra történő kattintással egy összefoglalóban átnézheti a Vendég a kívánt szolgáltatás összeállítását. Ezen a ponton még Vissza gomb segítségével visszaléphet az előző felületre és módosíthatja a kívánt mezőket, ha elrontotta. A „Foglalás küldése” gombbal véglegesíti a foglalását, amelyről email visszaigazolást kap.

5.12.3 A Foglalás a Honlap „Pályafoglalások” menüpontjában ( lezerharc.net/palyafoglalasok/ ) menüpontjában a foglalt időpont sávja sárga színnel jelölten, más által nem foglalhatóan jelenik meg. Ezt az Üzemeltető változtatja visszaigazoltra a „Foglalás státusza” definícióban meghatározottak szerint. A Szolgáltatás teljesítésének kezdete a sárga státusz megváltozása lesz.

5.12.4 Az online Foglalás esetén a Vendég elfogadja, hogy az Üzemeltető nem tartózkodik a helyszínen, így az utolsó pillanatban megtett Foglalás visszaigazolása lehetettlen, így azt telefonon egyeztetni szükséges, hogy teljesíteni lehessen, valamint az ilyen Foglalások elkezdését is az Üzemeltető elutasíthatja.

5.12.5 Az online Foglalás esetén a foglalást végző Vendég felel a teljes Szolgáltatási díj megfizetéséért, függetlenül az általa hozott Vendégek számától és közöttük történő elszámolástól.

5.13 Helyszínen történő foglalás menete:

5.13.1 Lehetőség van helyszínen történő Foglalásra is, amennyiben más foglalás okán a Játékmester a helyszínen tartózkodik, vagy előzetesen ez egyeztetésre került a Vendéggel (pl. telefonon keresztül).

5.13.2 A helyszínen a Vendég jelzi a Foglalási igényét a Játékmesternél, kiválasztja a megfelelő idősávot, játékosszámot és a Játékmesterrel egyezteti a lehetőségeket, majd megbeszélik a fizetés idejét és a Játékmester elkezdi a megbeszéltek szerint a szolgáltatást.

5.14 A Vendég a Foglalási időpont kezdetéről való elkésése, és emiatt a Szolgáltatás késve történő elkezdése nem érinti sem a befejező időpontot, sem a Szolgáltatási díj mértékét és ebből eredő rövidebb Szolgáltatási időért a Szolgáltató nem felel.

5.15 A Vendég elfogadja, hogy a Szolgáltatást csak a következő feltételekkel lehet igénybe venni:

  • érvényes online, vagy helyszíni foglalással
  • megfelelő mentális és fizikai állapotban (pl. tudatmódosító szer, gyógyszer, alkohol, stb. használat tilos… )
  • a Vendég legalább 8 éves korú
  • 14 éves kor alatt csak a kiskorúért felelős felnőtt kíséretében, engedélyével és felelőssége alatt lehet igénybe venni
  • helyszínen aláírt Felelősségi nyilatkozattal lehet csak a Szolgáltatást igénybe venni
 1. Szolgáltatás használata

6.1 A Vendég tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el, hogy a Szolgáltatás igénybevételével a Házirendben foglaltakat és a Játékmester által ismertetett szabályokat is betartja és amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a Játékmester jogosult a Szolgáltatást megállítani és a Vendéget a Szolgáltatás helyéről kizárni díjvisszatérítés nélkül, azonnali hatállyal.

6.2 A Vendég a jelen Szerződés elfogadásával vállalja, hogy a vele együtt érkező Vendégekre vonatkozóan rendelkezik minden szükséges felhatalmazással, hogy helyettük és nevükben eljárva ezt a Szerződést ugyanazon tartalommal és feltételekkel megkösse. A Vendéggel érkező nagykorú Vendégekre is érvényes a jelen szerződésben fektetett szabályok, melyek elfogadásához nekik is kötelező a Felelősségi nyilatkozatot aláírni és jelen ÁSZF -et elfogadni. Kiskorú Vendég esetén az őt kisérő és megfelelő meghatalmazással rendelkező Felnőtt köteles a Felelősség nyilatkozatot aláírni és az ÁSZF-ben foglaltakat elfogadni. Ezek nélkül a Vendég és Vendégek a Szolgáltatást nem kezdhetik meg felhasználni.

 1. Adatkezelés

7.1 Vendég tudomásul veszi, hogy Üzemeltető a Vendég és a Vendéggel együtt érkező további Vendégek Szolgáltatással összefüggésben átadott és megismert személyes adatait az „GDPR”-ban foglaltaknak megfelelően kezeli.

7.2 Vendég tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető megfigyelés céljából, a Szolgáltatás területén, kamerákat helyezett el. A Vendég a Szolgáltatás helyére történő belépéssel, mint ráutaló magatartással, hozzájárul a felvételek készítéséhez.

7.3 Vendég a Foglalás során és a Szolgáltatás helyszínére történő belépéssel, mint ráutaló magatartással, hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető a Szolgáltatás területén fotókat, csoportos fotókat, videókat, csoportos fix, vagy pásztázó jelleggel készített videókat készítsen és azokat az Üzemeltető online felületein (Honlap, „social media”, mint Facebook, Twitter, Youtube), vagy a Szolgáltatás helyszínén a későbbiekben felhasználhassa.

7.4 A kamerákra vonatkozó részletes tájékoztatás a „Általános Adatvédelmi tájékoztatóban (GDPR)”-ban található.

 1. Szerződés módosítása

8.1 A Vendég a kért Szolgáltatást a Foglalt időpont előtt legkésőbb a 72 órával jogosult megváltoztatni. Ezt emailben jeleznie kell az Üzemeltető számára, új választott szabad időpont megjelölésével, amit az Üzemeltető lehetősége szerint visszaigazol és átfoglal.

8.2 Az Üzemeltető jogosult az árainak megváltoztatására, amely a már megrendelt és visszaigazolt Foglalásokra nincs hatással.

8.3 Üzemeltető a jelen Szerződés, a Szolgáltatás, és a Szolgáltatás árának a változását a Honlapon teszi közzé.

 1. Elállási jog

9.1 A Vendég az online kifizetett, vagy helyben kifizetett Szolgáltatás díj 30%-át kaphatja vissza, ha a Szolgáltatást kifizetés után lemondja és a lemondás ideje a Szolgáltatás kezdeti időpontjához képest 72 órán belül van és 70% -át kaphatja vissza, ha a lemondás időpontja 72 órán kívül van, tekintettel arra, hogy Üzemeltető a jelen Szerződés alapján olyan szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatást nyújt, amely a jegy vásárlásakor meghatározott teljesítési határnapot és pontos idősávot foglal le és az Üzemeltetőnek ezzel költsége és a foglalt időpont foglalásával elmaradt bevétele is keletkezhetett. Jelen rendelkezés alkalmazandó a fogyasztónak nem minősülő vendégekre is, akik a helyszínen fizetik ki a Szolgáltatás díjat. A Vendég tudomásul veszi, hogy a fentiekre vonatkozó igényét jeleznie kell, különben az Üzemeltető nem köteles automatikusan a visszatérítést megtenni.

9.2 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § alapján a Vendéget nem illeti meg a 20. § szerinti indokolás nélküli elállási jog tekintettel arra, hogy a Korm. Rendelet 29. § (1) bekezdés l.) rendelkezésével összhangban, jelen Szerződés olyan szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés, amely esetében a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot (foglalási időpont), vagy határidőt kötöttek ki.

9.3 Ha a Szolgáltatás valamilyen okból kimarad, az Üzemeltető a Honlapján közzéteszi, a Vendégeket pedig lehetőség szerint e-mailen is értesíti erről, valamint tájékoztatja a Szolgáltatási díj visszafizetésének lehetőségéről, vagy további felhasználásának lehetőségéről.

 1. Jogérvényesítés lehetőségek

10.1 A Vendég szóbeli panasszal élhet az Üzemeltetőnél, amelyet az Üzemeltető azonnal megvizsgál és azonnal orvosolja, ha arra lehetősége van. Ha nincs, vagy a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben a saját érdemi válaszát is feltűnteti. Erről a Vendégnek egy másolatot ad. A telefonon, vagy emailben, vagy postán érkezett panaszt az Üzemeltető a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vendéget.

10.2 A Felek rögzítik, hogy jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik.

10.3 Amennyiben a Felek között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vendég számára:

10.3.1 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

10.3.2 Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

10.3.3 Bírósági eljárás kezdeményezése

10.3.4 Amennyiben a vitás ügy békés egyeztetése nem jár eredménnyel, úgy a jogviták rendezésére a felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Felhasználó ezen illetékességi kikötést tudomásul veszi és elismeri.

 1. Egyéb rendelkezések

11.1 A Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében az Üzemeltető Honlapja ( lezerharc.net ), mint egyedi összeállítás gyűjteményes műnek minősül, így ezen Honlap, valamint az azon elhelyezett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. Tilos a weboldal külső megjelenésének, a Honlap szövegeinek és szabályzatoknak az Üzemeltető írásbeli engedélye nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap, vagy annak bármely része módosítható. A Honlapról bármilyen anyagot átvenni, kizárólag, az Üzemeltető írásos hozzájárulását követően, a Honlapra való hivatkozással és a forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Üzemeltető.

11.2 Az ÁSZF hatályos szövege az Üzemeltető honlapján (lezerharc.net) érhető el és tölthető le. Szolgáltatás helyén is megtekinthető az ÁSZF mindenkor hatályos kifüggesztett példánya.

11.3 A Szolgáltató jelen Szerződést, a Honlapon feltüntetett szolgáltatások árait és egyéb feltüntetett árakat bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes, visszamenőlegesen nem.

11.4 A jelen Szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.